Buy books with your smartphone.
€33.46
Free delivery
Expected delivery time
34 workday.

Az óvodapedagógia színes világa

Flaccus Kiadó, 2021
  • 336 oldal
  • kemény kötés
  • ISBN:

A harmadik évezred változásai és az ebből fakadó kihívások megkerülhetetlenné teszik az óvodapedagógia területeinek újragondolását, a változásokra történő folyamatos reflektálást, az elvárásokra való válaszadást, a folyamatos önfejlesztést.

Könyvünk elsősorban hallgatóknak, valamint gyakornok és kezdő gyakorló óvodapedagógusoknak szeretne segítséget nyújtani az óvodapedagógia legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseinek megválaszolásában, eligazodni az óvodapedagógia színes világában.

Kötetünk szerzőit az oktatásirányítás, a felsőoktatás és a köznevelés területeiről kértük fel, hogy minél szélesebb rálátást biztosítsunk az óvodapedagógia egy-egy területére. Hét különböző ember, hét teljesen eltérő, ám egymáshoz szorosan kapcsolódó szakterület, hét eltérő életút, hét különböző tapasztalati hely a kiindulás. Azonban van egy közös pont, amely összeköti valamennyi szerzőt, ez pedig a gyermekközpontúság, a közös értékrend, a korszerű szemlélet.


"Sokan vagyunk szerzők - és sokfélék. Vannak köztünk kutatók, főiskolai oktatók, fiatalok és idősebbek, írók és projekteket rendezők, elméleti és gyakorlati szakemberek, vezetők, volt óvodapedagógusok vagy éppen tanítók. Másképpen írunk, hiszen más és más élettapasztalat áll mögöttünk. De közös a gyermekről és az óvoda egészéről vallott felfogásunk, azonos a szemléletünk a családokkal való kapcsolatról, az együttműködésről, a különböző élethelyzetű és képességű gyermekekkel való bánásmódról. Ez pedig maga a lényeg. A gyermekekkel és családjaikkal, a különböző szakmai kapcsolatokkal történő együttes munka az óvodapedagógia esszenciája.

Az óvodapedagógusi munka egy hivatás, amely szakmaiságot is hordoz, ám művészetet is, hiszen érzelmi viszonyulás és kreativitás nélkül nincs hiteles óvodapedagógus.

Ehhez kívánunk segítséget adni, elsősorban hallgatóknak, óvodapedagógus-jelölteknek."

Dr. Bakonyi Anna


Írta: Bakonyi Anna, Bernhardt Renáta, Bús Éva, Körmöci Katalin, Petőné Vígh Katalin, Szabadi Edit, Szent-Gály Viola

Szerkesztette: Petőné Vígh Katalin