Buy books with your smartphone.
€28.66
Free delivery
Expected delivery time
23 workday.

Földrajzi atlasz az 5-10. évfolyam számára

CARTOGRAPHIA tANKÖNYVKIADÓ KFT, 2021
  • 104 oldal
  • irkafűzött
  • ISBN:

Az atlasz koncepciója az általános iskolás korosztály földrajzi-környezeti oktatásának és fejlesztésének igényeit igyekszik kielégíteni a hagyományos módon, de újszerű, szemléletformáló elemekkel.
Az atlasz esztétikus térképei hozzájárulnak a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez, a földrajzi-környezeti tudásuk folyamatos gyarapítására irányuló igény fokozatos fejlesztéséhez, a természet- és társadalomtudományi gondolkodásmód alapjainak elsajátításához, a környezettudatos, természetre nyitott gondolkodás kialakításához és fejlesztéséhez.